Formverket

iStock Skal du skrive godt på nynorsk, må du meistre formverket og vite korleis du skal bøye ord frå ulike ordklassar. I dette kapittelet finn du øvingsoppgåver til dei ordklassane der det er ein del skilnader mellom bokmål og nynorsk. Alle oppgåvene er interaktive slik at du får tilbakemelding på om det du har gjort er rett eller gale.

 

Lykke til med arbeidet!