Nynorsk som sidemål

Ordbøker, iStock Thinkstock Dei fleste ord er felles for nynorsk og bokmål, men det kan vere nokre skilnader i bøying og skrivemåte. For å meistre grammatikk og rettskriving kan du få god hjelp om du brukar ei ordbok, men det mest elementære må du likevel kunne. I dette kapitlet møter du oppgåver som tek opp emne der det er vesentlege skilnader mellom bokmål og nynorsk.