Vg1

Vg1 iStock/Ander Aguirre Goitia Oppgåvene i Vg1-delen er i hovudsak knytte til skjønnlitteratur og sakprosa. Samtidig som oppgåvene kan vere med på å gi deg innsikt i desse fagområda, får du øve på nynorske fagtermar og sider ved nynorsk som du kanskje kan trenge å øve deg på. I tillegg er det lagt inn ein del tekstar med forslag til skriveoppgåver.