Genitiv

Genitiv på -s er meir vanleg på bokmål enn på nynorsk. På nynorsk plar ein skrive om, anten med preposisjonar, samanskrivingar, uttrykk med sin/sitt/sine, eller omskriving med setningar.

I oppgåvene under skal du skal finne andre uttrykksmåtar enn genitivs-s.

Oppgåver