Substantiv


Ein del bøyingsendingar er ulike for substantiva i nynorsk og bokmål. Det er også ein del ord som har ulikt kjønn i dei to språka. Øvingsoppgåvene startar med substantiv som følgjer regelrett bøying. Deretter kan du øve deg på ord som høyrer til unntaka frå hovudreglane, og til slutt finn du oppgåver der du får prøve deg på alle kategoriar.