Verb

På nynorsk er det valfritt om du vil ha infinitiv som endar på -a eller -e, men det er viktig at du held deg til anten a- eller e-ending og ikkje blandar dei.

I verket Nye vegar til nynorsk endar infinitivane på -e, men om du arbeider med lukeoppgåver vil du sjølvsagt få rett svar om du nyttar a-ending når du skal setje inn infinitivsformer.

Du finn oppgåver her som tek for seg alle dei ulike verbtypane.