VG3

 Vg3 Dei interaktive oppgåvene i Vg3-delen er knytte til litteratur og språkhistorie. Litteraturoppgåvene tar opp emne frå den realistiske og den modernistiske tradisjonen. Språkhistorieoppgåvene handlar om sider ved språkutviklinga på 1900- og 2000-talet. Vidare ligg det ein del forslag til skriveoppgåver. Somme av dei tek utgangspunkt i tekstar som kan eigne seg til retoriske analyser.