Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

Forslag til skriveoppgåver

I målformuleringane for skriftleg kommunikasjon seier læreplanen mellom anna at elevane skal kunne gjere greie for argumentasjonen i andres tekstar og skrive argumenterande tekstar sjølv på både hovudmål og sidemål. Elevane skal også kunne greie ut om innhald, form og formål i eit utval samtidstekstar innan skjønnlitteratur og sakprosa. I dette kapittelet blir det lagt ut framlegg til oppgåver med utgangspunkt i tekstar som er skrivne på nynorsk.