Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

Språklege verkemiddel

Dei språkleg verkemidla har som funksjon å gjere innhaldet tydeleg og levande og påverke lesaren på ulikt vis. Vi finn dei i alle typar tekstar. Oppgåvene du møter her, tar sikte på å gi deg informasjon om ulike verkemiddel samtidig som du får høve til å lære deg nynorske fagtermar og halde språkkunnskapane dine ved like.