Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

Skriveoppgåver knytta til sakprosatekstar

Mange av skriveoppgåvene i vidaregåande skule tar utgangspunkt i sakprosatekstar av ulikt slag. Det kan vere alt frå å trekkje fram påstandar og kommentere dei til å analysere korleis den som har skrive, har fått fram synspunkta sine og argumenterer overfor lesarane. I dette kapittelet ligg det framlegg til nokre slike oppgåver.