Skriveoppgåver knytta til sakprosatekstar

Mange av skriveoppgåvene i vidaregåande skule tar utgangspunkt i sakprosatekstar av ulikt slag. Det kan vere alt frå å trekkje fram påstandar og kommentere dei til å analysere korleis den som har skrive, har fått fram synspunkta sine og argumenterer overfor lesarane. I dette kapittelet ligg det framlegg til nokre slike oppgåver.