Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

Opplysningstida

På 1700-talet vekste det fram ei rørsle blant filosofar og forfattarar i Frankrike, Tyskland og England som blir kalla opplysningstida. Sentralt i denne rørsla stod trua på fornufta og framskrittet og fridomen til å tenkje, tru og ytre kva ein ville. Oppgåvene du møter her, er knytte til nokre sentrale sider ved denne retninga og er laga slik at du både får nokre hugseknaggar og språklege øvingar.