Folkedikting

Folkedikting er tekstar som er blitt formidla munnleg frå generasjon til generasjon. Vi kjenner ikkje forfattaren, og ofte har tekstane vandra frå land til land og blitt tilpassa folk og kultur. Oppgåvene du finn her, gir deg informasjon om ein del forskjellige teksttypar. Det er også utarbeidd nokre forslag til skriveoppgåver med  utgangspunkt i tekstar.