Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

Norrøn dikting

Litteraturen som blei til i Noreg og på Island i åra frå om lag 700 til 1350, kallar vi norrøn dikting. Bakgrunnen for denne nemninga er at tekstane blei skrivne på det norrøne skriftspråket. Når du arbeider med oppgåvene som ligg her, får du litt informasjon om sider ved denne diktinga samtidig som du får høve til å halde kunnskapane dine i nynorsk ved like.