Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

Forslag til skriveoppgåver

Skal du meistre å skrive på nynorsk, må du lese mange nynorsktekstar, både innan skjønnlitteratur og sakprosa. Men det held ikkje med berre å lese, du må skrive tekstar sjølv også. I dette kapittelet vil du finne forslag til skriveoppgåver innan ulike sjangrar.