Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

Litteratur i Vg3

Litteraturen du arbeider med i Vg3, er først og fremst tekstar etter romantikken og fram til i dag. I denne perioden er det to retningar som har vore dei dominerande, realisme og modernisme. I dette kapittelet finn du oppgåver som er knytta til desse to retningane. Oppgåvene legg vekt på at du ikkje berre skal få reine språkøvingar, men at du også kan få nokre faglege haldepunkt når du arbeider med dei. Du bør derfor merke deg innhaldet i tillegg til å meistre det reint språklege.

Lykke til!