Norsk språkhistorie frå 1900 til idag

Store delar av 1900-talet var prega av språkdebattar, og heilt fram til byrjinga av 1970-talet var mykje av det dei diskuterte knytta til i kva grad ein skulle fremje ei tilnærming mellom bokmål og nynorsk eller ikkje. Mange av oppgåvene du møter i dette kapittelet handlar om reformarbeidet som politikarane sette i gang. Andre tek opp kva som har prega språkpolitikken og debattane etter at ein hadde forlate samlingstanken. Prøv å få med deg det faglege innhaldet samtidig som du løyser dei språklege oppgåvene.

Lykke til!